O PRW RÓŻEWICZ

Najznakomitszy z polskich poetów doczekał się kilkuset monografii, prac naukowych, opracowań twórczości oraz wnikliwych analiz. Nikomu nie udało się jednak zebrać w całość fonogramów opisujących fenomen Tadeusza Różewicza.

Radio Wrocław od 1968 roku towarzyszyło poecie. Z kronikarską dokładnością rejestrowało uniesienia czytelników podczas spotkań z autorem. Prezentowało wiersze w najcenniejszym wykonaniu, samego poety. Wreszcie, na antenie Radia Wrocław, niejednokrotnie toczyła się dyskusja o twórczości Tadeusza Różewicza.

Jego nazwiskiem nazywany jest cały nurt poezji. Wymieniany jest w czołówce twórców europejskiego teatru absurdu. Pioniersko zajmował się tematami pomijanymi przez poezję. Nagradzany, wyróżniany i doceniany.

Radio Wrocław prezentuje nagrania, których bohaterem jest Tadeusza Różewicz oraz jego twórczość. W dużej części serwis składa się z taśm archiwalnych. Rejestrujemy też współczesne wydarzenia związane z jednym z najsłynniejszych mieszkańców Wrocławia.