Nagrody

Najważniejsze wyróżnienia Tadeusza Różewicza.

O kolekcji

Radio Wrocław od 1968 roku towarzyszyło poecie. Z kronikarską dokładnością rejestrowało uniesienia czytelników podczas spotkań z autorem. Prezentowało wiersze w najcenniejszym wykonaniu, samego poety. Wreszcie, na antenie Radia Wrocław, niejednokrotnie toczyła się dyskusja o twórczości Tadeusza Różewicza.