Sylwetka

O pisarzu i jego twórczości. Rozmowy z autorem.

O kolekcji

Najznakomitszy z polskich poetów doczekał się kilkuset monografii, prac naukowych, opracowań twórczości oraz wnikliwych analiz. Nikomu nie udało się jednak zebrać w całość fonogramów opisujących fenomen Tadeusza Różewicza.