Różewicz laureatem nagrody miesięcznika „Odra”
A | A | A

Tadeusz Różewicz laureatem nagrody miesięcznika literackiego „Odra”.

 

Redaktor naczelny Klemens Krzyżogórski ogłasza werdykt. Różewicz: ”Cieszę się (…) Poeta jest człowiekiem nieprzygotowanym na laury...”

(R. W., 2011-09-30 18:35:02)
Audio
Zdjęcia i wideo
Więcej tematów tej kolekcji